Je bent hier:

Privacy Policy

Het Buiten Atelier (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen J. Kuijpers & G Kuijpers, verleent u hierbij toegang tot www.hetbuitenatelier.com (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Hetbuitenatelier.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hetbuitenatelier.com spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van J Kuijpers & G Kuijpers

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met J Kuijpers & G Kujpers .Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan J Kuijpers & G Kuijpers nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij J Kuijpers & G Kuijpers en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van J Kuijpers & G Kuijpers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.